Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“De uitdaging ligt in het converteren van restwarmte naar nuttige proceswarmte”

Exposant in de spotlight: Atlas Copco


Atlas Copco Compressors Nederland is gespecialiseerd in de techniek die je tegenwoordig vindt in de utility room. In het beginsel gaat het over het comprimeren en behandelen van lucht, stikstof, zuurstof en andere gassen maar er wordt ook meer centraal beheerd met betrekking tot de gehele warmtehuishouding, onder meer via centrale regelaars, slimme en dergelijke. Producten van Atlas Copco worden in eigen beheer ontwikkeld, geproduceerd, geïnstalleerd en onderhouden. Dit doet het bedrijf  in Nederland met zo'n 300 collega’s vanuit diverse vestigingen. In gesprek met Peter Buyl, Business Line Manager Oil-free Air.

Wat zijn volgens jullie belangrijke aandachtspunten in de energietransitie die de industrie niet uit het oog mag verliezen?

“We zien in de industrie dat er een algemene mismatch is met betrekking tot proceswarmte. Significante overschotten aan ‘waste heat’ (restwarmte) zijn beschikbaar, of worden uitgestoten bij bedrijven. Het gaat hier om warmte die beschikbaar is bij temperaturen lager dan 80°C, bijvoorbeeld in de vorm van warm water of warme ventilatielucht.

Daartegenover staat dat we zien dat veel van die bedrijven een noodzaak hebben aan ‘nuttige proceswarmte’ bij temperaturen van 120°C en hoger, bijvoorbeeld in de vorm van stoom. De uitdaging ligt in het converteren van restwarmte naar nuttige proceswarmte. Tegenwoordig wordt de nodige proceswarmte typisch op een gasgestookte wijze gegenereerd, met een duidelijke en gekende impact qua CO2-uitstoot. We willen werken aan een lagere CO2-uitstoot en zien een kans in het elektrificeren van onze bedrijfsprocessen als één van de hefbomen daarvoor.”

Waar zullen jullie als bedrijf in 2024 sterk op inzetten?

“Eén van de warmtestroom-overschotten kan bijvoorbeeld het warme koelwater zijn dat tijdens het proces ontstaat bij onze eigen compressoren. Als Atlas Copco willen we in eerste instantie de hand in eigen boezem steken, en deze restwarmtestroom aanpakken.

We hebben een nieuwe pijler opgezet in de organisatie, met industriële hoge-temperatuur warmtepompen en MVR stoom (her-)compressoren in het gamma. Dit alles om – samen met industriële klanten – te onderzoeken hoe we alle mogelijke restwarmte zo efficiënt mogelijk kunnen her/opwaarderen tot nuttige proceswarmte in die vestiging. Een warmtepomp (of MVR stoomcompressor, die theoretisch kan worden beschouwd als een ‘open warmtepomp’) sluit mooi aan bij de eerder gestelde uitdaging. Ze elektrificeren het proces per definitie. Bovendien leveren ze een mooie energiebesparing op, aangezien we warmte kunnen genereren met COP’s in een range van 2 tot 9. Dat is dus 2 tot 9 maal efficiënter dan een elektrische heater/boiler.”

Wat heeft jullie doen besluiten om deel te nemen aan Industrial Heat & Power als exposant?

We komen graag naar de Industrial Heat & Power beurs aangezien we daar een breed publiek treffen, waarbij ieder komt om ideeën te vergaren die kunnen leiden tot een groenere economie. Atlas Copco heeft nu een nieuw productgamma. We willen dit uiteraard kenbaar maken aan de bredere wereld. In het huidige klimaat, waar “energietransitie” hoog op de agenda staat, zien we dat elk bedrijf – met recht en reden – investeert in Sustainablity managers, Energy Transition managers etc. We zien ook dat Engineering bureaus zich specialiseren in de missie om klanten te begeleiden naar groenere manieren om te produceren. Wij hebben over de jaren heen een betrouwbare reputatie opgebouwd voor de persluchtoplossingen. Bij veel hoofd-TD’s of inkopers staan we op het lijstje van voorkeurs leveranciers. Door onze deelname aan de volgende editie van Industrial Heat & Power willen we hen tonen welke volgende stappen we zetten in onze productontwikkeling, maar daarnaast willen we ons ook top-of-mind positioneren bij collega’s in de markt die bezig zijn met de energietransitie. En het feit dat jullie lekkere bitterballen serveren telt natuurlijk ook mee.”

Ga terug