Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“De elektrificatieroute die een bedrijf kiest, heeft niet alleen consequenties voor het bedrijf zelf”

Interview met Jacques van de Worp (VEMW)


Het elektrificeren van de warmtebehoefte is voor de industrie een logische manier om CO2 te reduceren. Tijdens de bijeenkomst Efficiënt elektrificeren worden aan de hand van een aantal cases de bredere opties in elektrificatie getoond, maar vooral ook waar rekening mee moet worden gehouden. Jacques van de Worp van VEMW licht de bijeenkomst toe.

“We willen een overzicht geven van de mogelijkheden die er zijn om te elektrificeren. De elektrificatieroute die je uiteindelijk kiest, hangt af van diverse factoren: de grootte van de installatie, de investeringskosten, operationele kosten, de mate waarin je energiebesparing wil realiseren enzovoort”, zegt Jacques van de Worp. De keuze die een bedrijf maakt heeft diverse consequenties.

“Het bepaalt de totale hoeveelheid energie die je gebruikt en daarmee ook het beslag dat je legt op de aansluit- en transportcapaciteit van elektriciteit. De elektrificatieroute die een bedrijf kiest heeft niet alleen consequenties voor het bedrijf zelf, maar ook voor het hele elektriciteits-voorzieningssysteem in Nederland. Dat willen we in deze bijeenkomst aan de hand van een aantal cases naar voren brengen.”

Naast elektrificatieopties zoals de e-boiler of warmtepomp zijn bijvoorbeeld ook buffers een belangrijke optie. “Als je warmte kunt bufferen, dan kun je eveneens de vraag verkleinen. Bovendien kan het helpen om het netcongestieprobleem (tijdelijk) op te lossen. Is de elektriciteitsvraag hoog en het aanbod laag, dan kun je met een warmtebuffer een paar minuten, soms een paar uur en soms een hele dag overbruggen. Kortom een operationele buffer kan soms nodig zijn om de continuïteit van de processen te kunnen garanderen.”

Netcongestie wordt een steeds groter probleem. “Nederland kleurt op dat gebied geleidelijk aan rood. Bedrijven zullen moeten nagaan of ze de aansluiting kunnen krijgen die ze nodig hebben en op welke manier ze de elektrificatie zo kunnen inregelen zodat het het minste beslag legt op het hele systeem waardoor een zo klein mogelijke aansluiting mogelijk wordt.”

Samenwerking is dus belangrijk. “Sterker nog, samenwerken loont. Door goed met elkaar te praten en te begrijpen met welke uitdagingen diverse partijen te maken hebben – de netbeheerders aan de ene kant en bedrijven aan de andere kant – kom je tot nieuwe inzichten. Meer inzicht in elkaars situatie leidt tot inzicht in wat realistisch is om de extra capaciteit te kunnen realiseren. Maar ook bedrijven onderling moeten samenwerken. Zoals op wijkniveau bewoners initiatieven nemen, kunnen bedrijven op bedrijventerreinen eveneens wat voor elkaar betekenen. Dat staat nu nog vaak in de kinderschoenen. Ook dit zal tijdens de bijeenkomst ter sprake komen.”

Tot slot zal efficiënt elektrificeren door middel van een aantal cases worden geïllustreerd. “Een aantal bedrijven heeft al de nodige stappen ondernomen om te verduurzamen. We willen laten zien wat mogelijk is, en nieuwe inzichten bieden vanuit de praktijk, wat hopelijk zal zorgen voor inspiratie voor anderen.”

Efficiënt elektrificeren
Woensdag 11 oktober, 14:00 - 15:30
Industrial Heat & Power, Podium Industrie

Ga terug