Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Column Berry van Nunen - Één procent energiebesparing


Berry van Nunen, voorzitter Stoomplatform

"Aardgas is nog steeds de grootste energiebron voor de Nederlandse industrie. Nederland verbruikt jaarlijks zo’n vijftig miljard kuub aardgas waarvan de Nederlandse industrie circa veertig procent voor zijn rekening neemt. Ruim drieduizend stoomketels zetten een aanzienlijk deel van dit industriële gas om in stoom. Dat is toch nog zo’n acht miljard kuub per jaar.

Steriliseren in ziekenhuizen, papier maken, voedingsmiddelen fabriceren, de chemie en petrochemie, biomassa omzetten in elektriciteit en zo zijn er nog veel meer processen die gewoon niet zonder stoom kunnen. We kunnen ons wel de vraag stellen: ‘kan de industrie hier op besparen wat betreft energieverbruik en CO2-uitstoot?’ Het antwoord is: ‘Jazeker’.

Onze serieuze inschatting is dat de industrie één procent op het totale Nederlandse verbruik kan besparen door efficiënter met stoominstallaties om te gaan. Iets wat we natuurlijk al jaren geleden hadden moeten doen. Indien we deze hoeveelheid aardgas werkelijk zouden besparen, voorkomen we een CO2-uitstoot van bijna één miljoen ton. Deze CO2 hoeven we dan ook niet meer in de grond te stoppen. Dat bespaart niet alleen kosten, maar de bewoners van Barendrecht en de vissen in de Noordzee kunnen ook rustig blijven slapen.

Daarnaast kan de industrie veel besparen door processen te optimaliseren of anders stoom op te wekken. De mogelijkheden voor alternatieve brandstoffen zoals biomassa, biogas, biodiesel en bio-ethanol zijn legio. Biodiesel, pyrolyse-olie en bio-ethanol hebben een relatief hoge energiedichtheid en kunnen dus relatief makkelijk worden opgeslagen. De opslag van elektriciteit en waterstof is een heel stuk lastiger.

‘Alles elektrisch’, roept onze overheid en zo makkelijk als een waterkoker is ook een elektrische stoomketel. De ketel is niet het probleem. Alleen blijkt er in de industrie ongeveer drie keer zoveel thermische warmte te worden verbruikt als elektriciteit. Om de industrie te elektrificeren, moeten we dus veel meer duurzame elektriciteit maken. Vervolgens moeten we dat distribueren met minimaal een twee keer groter hoogspanningsnet dan het huidige. Dat lukt ons al niet met onze elektrische auto’s, laat staan met elektrische stoomopwekking.

De tijd dat elk woonhuis en bedrijf automatisch een aardgasaansluiting heeft en krijgt zoals in de afgelopen zestig jaar is voorbij. We moeten nadenken hoe we verder moeten. De overheid geeft hier geen leidraad. U moet zelf de inzichten verkrijgen en uw kennis ontwikkelen. Maar hoe? Ter ondersteuning daarvan is tien jaar geleden de vereniging het Stoomplatform in het leven geroepen.

Het wordt tijd om in actie te komen. Kennis te verzamelen, inzichten te ontwikkelen en plannen te maken. Als dat plan klaar is duurt het vaak nog één tot twee jaar voordat een nieuwe installatie ook daadwerkelijk in bedrijf kan worden genomen.

Hoe kan ik aan die kennis en inzichten komen? Sluit u aan bij de vereniging het Stoomplatform en discussieer mee. Bij de eerste simpele tip of verbeteringsmogelijkheid die u hoort op een van onze studiedagen heeft u uw lidmaatschapskosten al terugverdient. Wat houdt u nog tegen?"

Het Stoomplatform

Het Stoomplatform is een technische, niet commerciële vereniging met zo’n 120 leden. Ongeveer zeventig procent van alle leveranciers op het gebied van stoomtechniek is lid van deze vereniging omdat zij erkennen dat kennis op dit gebied schaars is. Helaas is nog minder dan vijf procent van de eindgebruikers lid van de vereniging. Is stoom dan niet belangrijk voor die bedrijven? Is een energierekening voor stoomopwekking van een miljoen Euro of meer ‘peanuts’? Of denken bedrijven dat hun stoomopwekking slechts voor een klein deel verantwoordelijk is voor hun CO2-uitstoot?

Het Stoomplatform houdt regelmatig studiedagen waarbij kennis wordt uitgewisseld over efficiencyverbetering in stoominstallaties waarbij wordt aangetoond dat rendementen op investeringen in energiebesparende maatregelen van tien tot dertig procent relatief makkelijk haalbaar zijn. Allemaal uitvoerbaar met bewezen volwassen technologie. Er hoeft niet te worden geëxperimenteerd of iets geheel nieuws uitgevonden. Gewoon technisch en economisch haalbaar. Er is dus geen excuus om het niet te doen.

Ga terug