Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Bosch Beton plukt vruchten van verduurzaming


De keuze van Bosch Beton voor duurzame productie en producten levert het bedrijf nieuwe opdrachten op. Via de milieukostenindicator zien klanten direct de vermeden milieukosten bij de aanschaf van een keerwand. Het succes sterkt CEO Brechtje van den Beuken in de voortzetting van de duurzame koers.

De nieuwe generatie eigenaren van het Barneveldse familiebedrijf Bosch Beton maakte een duidelijke keuze. Wilden ze het bedrijf ooit aan de volgende generatie overdragen, dan zouden ze de milieu-impact van hun producten en productieproces moeten terugdringen. De sleufsilowanden en keerwanden bestaan voornamelijk uit beton en staal. Tot nog toe vormt cement de belangrijkste grondstof voor beton. Maar op den duur moet die CO2-intensieve grondstof plaatsmaken voor duurzame alternatieven.

Duurzame productie

Een forse investering volgde. Onder meer in een nieuwe betonfabriek die volgens de richtlijnen van Breeam-NL Outstanding is gebouwd. Die afkorting staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en laat zien aan hoeveel duurzaamheidscriteria een gebouw voldoet. De outstanding score betekent dat Bosch Beton aan minstens 85 procent van de duurzaamheidscriteria voldoet.

Het bedrijf gebruikte niet alleen gerecycled beton in het gebouw, maar plaatste ook meer dan 18.000 zonnepanelen op het dak. Wat resulteert in zo’n 5,3 megawatt vermogen. Het pand en de processen gebruiken zelf maar een kwart van de opgewekte zonnestroom en Bosch Beton levert de rest terug aan het net. Dankzij de duurzame keuzes heeft het bedrijf zelfs geen gasaansluiting nodig. Uiteraard is het pand zeer goed geïsoleerd en dankzij slimme ontwerpkeuzes beperkten de bouwers het staalgebruik. Het duurzame dak vangt ook al het regenwater op, wat via een eigen opslag- en filtersysteem weer wordt ingezet in het productieproces.

Duurzame producten

Toch moet de grootste uitdaging nog komen, zegt mede-eigenaar en CEO van Bosch Beton Brechtje van den Beuken – Van den Bosch. “We gebruiken in de huidige recepturen nog zo’n zestig procent cement, aangevuld met vliegas en hoogovenslak. We staan voor de uitdaging naar een volledig cementloze betonproductie. Met name hoogovenslak, wat overblijft na de productie van staal, is in de huidige fase een alternatief voor Portland-cement.

De kunst is om het percentage cement en hoogovenslak in het betonmengsel verdergaand af te bouwen, zonder dat de producten aan kwaliteit inboeten. Je hebt daarvoor heel andere bindmiddelen en additieven nodig dan we gewend zijn. En het liefst ook écht duurzame varianten, anders is het meer een verplaatsing van het probleem. Het vergt dan ook nog heel wat onderzoek en ontwikkeling om de stappen te kunnen maken naar cementvrije producten. Bijkomende uitdaging is dat iedere stap die de milieukosten verlaagt, de productiekosten verhoogt.”

Voordeel aanbesteding

Ondanks de hogere kostprijs heeft Van den Beuken geen moment spijt van haar keuzes. “We laten levenscyclusanalyses (LCA, red.) uitvoeren en drukken de milieukosten uit in een zogenaamde milieukostenindicator (MKI). Daarmee druk je de milieukosten uit in een fictieve Europrijs. Zo kunnen klanten een eerlijk vergelijk maken tussen de kosten van een duurzaam product en een minder milieuvriendelijke variant. Het uitdrukken van milieukosten in directe euro’s maakt de impact ineens heel zichtbaar én voelbaar, want gevoel bij geld hebben we allemaal wel.

Onze MKI-score leverde al een mooie opdracht op bij ProRail en we zien dat steeds meer opdrachtgevers de milieukosten meewegen in de aanbesteding. Nu zal het even duren voordat iedereen op deze manier aanbesteedt. Maar zelfs als partijen voor de laagste absolute prijs gaan, worden ze zich in ieder geval bewust van de gevolgen van hun keuze. En elke verandering begint tenslotte toch met bewustwording.”

Laat u inspireren over industriële elektrificatie tijdens de vakbeurs

Brechtje van den Beuken – Van den Bosch was een van de sprekers van de regiobijeenkomst Verduurzaming industrie. De volgende bijeenkomst (12 oktober, Brabanthallen Den Bosch) staat in het teken van industriële elektrificatie. U hoort onder andere praktijkcases van bedrijven die warmtepompen en e-boilers inzetten in hun processen. Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens de vakbeurs Industrial Heat & Power.

Meld u hier aan!

Ga terug