Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Blijf je verstand gebruiken en houd koers!”

Egbert Klop is Managing director BlueTerra Energy Experts en geeft periodiek zijn ongezouten mening  over energie en industrie.

“Het buitelt over elkaar heen: het PBL-rapport van 13 maart met daarin de effecten van het Klimaatakkoord, het rapport van PwC over de effecten van een nationale CO2-heffing voor de industrie en de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland met vragen over de doorrekening van het Klimaatakkoord, met als kernvraag ‘graag het eerlijke verhaal’. De bandbreedte van de verwachte kosten van het Klimaatakkoord is – van links tot rechts - onwaarschijnlijk groot: van 2 miljard Euro per jaar tot in totaal 1000 miljard.”

“Inmiddels zijn we ook de PS-verkiezingen voorbij en wordt het complexe vraagstuk vertaald naar ‘Truus en Henk op de hoek’ die nota bene twee tientjes per maand meer kwijt zijn. Een makkelijke zondebok is verder ‘DE INDUSTRIE’. CO2-heffing voor de vervuilende industrie, dat is het toverwoord. Het Klimaatakkoord en de CO2-heffing lijken inmiddels onderdeel te worden van een politieke koehandel en meesterschaker Rutte moet een oplossing zien te vinden.”

“De kern van het klimaatvraagstuk is echter anders. Het PBL-rapport is wollig, maar zegt hier en daar rake dingen. Ik citeer: ‘In het politieke debat over de energietransitie is er begrijpelijkerwijze veel aandacht voor de verdeling van de lasten, tussen bedrijven en burgers en tussen groepen burgers onderling. Maar in de balans tussen enthousiasme en scepsis speelt meer, het gaat ook over het belang van wooncomfort, schone lucht, een toekomstbestendige energievoorziening, aantrekkelijke stedelijke en groene landschappen, ontwikkelkansen voor mensen en hun kinderen. In welke staat laten de huidige generaties de wereld na voor de toekomstige generaties? Dergelijke brede welvaartsaspecten komen in deze analyse maar beperkt aan de orde. Het is aan de politiek en andere partijen om in de (regionale) uitwerking van de voorstellen uit het ontwerp Klimaatakkoord de brede maatschappelijke afweging te maken’.”

“Politiek is niet mijn vak. Ik kan hopen dat de ambitie van het klimaatakkoord vastgehouden wordt en dat iedere partij en iedere belangengroep over zijn eigen korte-termijn-schaduw heen durft te springen. Het is niet kunnen, maar willen. Het is net als in een storm: houdt koers, met de kop van het schip op de golven. De industrie roep ik op om – branchegewijs – zichtbaar te maken tegen welke kosten CO2-emissiereductie en verduurzaming komend decennium mogelijk is. Daarin valt nog veel te winnen en daarmee bieden we de politici handvaten. Op deze wijze verbinden we de wereld van de (zware) industrie en het bestuur van dit mooie land.”

Ga terug