Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Bekijk virtueel de werking van een warmtepomp


Bekijk virtueel de werking van een warmtepomp

Warmtepompen kunnen restwarmte benutten en besparen daarmee op fossiele brandstoffen en CO2-emissie. De Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling zet de kennis van haar achterban in om warmtepompen veilig en efficiënt in de industrie in te zetten, af te regelen en te onderhouden. Tijdens Industrial Heat & Power kunt u de werking van een warmtepomp virtueel volgen.

Een warmtepomp brengt warmte van een laag, vaak onbruikbaar temperatuurniveau, naar een hoger, bruikbaarder temperatuurniveau. Hoewel warmtepompen nog niet heel veel zijn te vinden in de industrie, bestaat de onderliggende techniek al decennia: voor koeltoepassingen.

De Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) wil graag de kennis van haar achterban inzetten om warmtepompen veilig en efficiënt in de industrie in te zetten, af te regelen en te onderhouden. Tijdens de beurs Industrial Heat & Power toont de branchevereniging een model van een warmtepomp waarin de werking van het apparaat te zien is. Voor wie dat niet genoeg is, kan ook een virtuele uitleg krijgen via een VR-bril.

Koeltechnische kennis

Karin van der Maarel van NVKL benadrukt dat er bij de toepassing van een warmtepomp meer aspecten zijn waar rekening mee moet worden gehouden dan bij een conventionele, gasgestookte verwarmingsinstallatie. ‘Afhankelijk van het type koudemiddel, moet je een vakbekwaamheidscertificaat of een F-gassen licentie hebben om aan een koelinstallatie of warmtepomp te mogen werken, zegt Van der Maarel. ‘Maar ook verdere kennis van de koeltechniek is nodig om de warmtepomp efficiënt af te kunnen stellen. Zeker bij industriële warmtepompen is onder meer de keuze van het koudemiddel en de juiste compressorregeling van invloed op de energieprestatie. Ook moeten bedrijven aan wettelijke regelingen voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de frequentie van een lekdichtheidscontrole. Een koudetechnisch installateur kan zich regelmatig laten bijscholen in de Opleidingscentrum GO0 in Ede zodat hij bij blijft in de zeer snelle ontwikkelingen op het gebied van onder meer warmtepompen, zowel technisch als op het gebied van regelgeving.’

Verduurzaming

NVKL wil een prominentere positie innemen in de energietransitie en ziet voor zichzelf een rol in zowel energiebesparing als innovatie en systeemintegratie. ‘Energiebesparende koeltechnieken zoals adiabatische koeling zijn nog relatief onbekend, maar kunnen een significante bijdrage leveren aan de verduurzaming van de koudevraag. Ook de inzet van alternatieve koudemiddelen verkleinen de ecologische footprint van koelsystemen. Maar misschien nog wel de grootste bijdrage van koelsystemen en warmtepompen is te vinden in de koppeling van diverse warmte- en koudesystemen. Door hergebruik van warmte die vrijkomt bij koeling. Die systeemintegratie maakt verduurzamingsprojecten wel een stuk ingewikkelder, maar daar investeren we als branche in. We komen dan ook graag in contact met de industrie om onze expertise in te zetten.’

Ga terug