Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Aanzienlijke energiebesparing op bedrijventerreinen mogelijk

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Er is een aanzienlijke energiebesparing op bedrijventerreinen in Nederland mogelijk. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de 184 petajoule aardgas die op de bijna 4.000 bedrijventerreinen in Nederland wordt verbruikt met ruim 80% kan worden teruggebracht naar 30 PJ.

De ruim 18,5 megaton CO2-uitstoot kan afnemen tot 13,6 Mton, bij de huidige elektriciteitsmix. Dat blijkt uit berekeningen die TNO op verzoek van het ministerie van EZK maakte.

Maatregelen

TNO rekende een groot aantal maatregelen door op hun besparingspotentieel. Er in het onderzoek gekozen voor technieken die nu op de markt beschikbaar zijn, en bij individuele bedrijven kunnen worden toegepast. De maatregelen met de grootste potentie voor CO2-reductie zijn warmtepompen voor industriële processen (25% van de totale potentie), efficiënte aandrijving voor industriële processen (16%), dakisolatie (11%) en warmtepompen voor gebouwverwarming (10%). Bij een duurzame elektriciteitsmix leveren ook directe elektrificatie en elektrische boilers voor industriële processen met hoge temperatuur een wezenlijke bijdrage.

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen stoten ongeveer evenveel CO2 uit als de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd nemen ze maar 2 procent van het totale landoppervlak in beslag, tegenover 7,2% door woonruimte. Door in te zetten op verduurzaming van de bedrijven en ook efficiënter ruimtegebruik is de potentie nog beter te benutten. Intensiever gebruik maken van dezelfde oppervlakte creëert ruimte voor collectieve oplossingen zoals batterijen.

Versnellen

In het onderzoek naar het besparingspotentieel voor energieverbruik en CO2-uitstoot liet TNO de vijf grote industriële clusters (Rotterdam-Moerdijk, Noorzeekanaalgebied, Noord-Nederland, Zeeland West-Brabant en Chemelot) buiten beschouwing aangezien hier de potentiële mogelijkheden bekend zijn. De bedrijventerreinen buiten deze clusters blijven echter vaak onderbelicht. Het ministerie van EZK wil vanuit het Nationaal Programma Ruimte voor Economie het verduurzamen van bedrijventerreinen versnellen, en heeft in dit kader het onderzoek laten uitvoeren.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Bron: TNO

Ga terug