Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Aan de slag met energie besparen!

 

Bedrijven in Nederland gaan over op een CO2-neutrale energiehuishouding. De eerste stap hierin is energiebesparing.

Door het verminderen van de energievraag en het toepassen van energiebesparende technieken bereiden bedrijven zich voor op de overstap naar duurzame energiebronnen. Ook weten zij door energiebesparende investeringen vaak substantiële kostenbesparingen te realiseren.

Voor  industriële processen zijn grote hoeveelheden energie nodig. Dat kan te maken hebben met processen waar moet worden gekoeld of juist bij de rol van stoom als warmtedrager in de industrie. Ook het genereren van perslucht en de rol van energie in scheidingsprocessen bepalen in grote mate de energie-intensiteit van de industrie. Maar ook voorkomen van onnodig warmteverlies door isolatie kan flink bijdragen aan energiebesparing.

Omdat de industrie nu vaak isoleert tot de veiligheidsnorm, hebben ook geïsoleerde leidingen  in de praktijk nog altijd een hoge temperatuur.  Zonde natuurlijk, want deze warmte kan nog worden ingezet in het industriële proces. Om de mogelijkheden van isolatie voor de industrie te benutten, kan men rekenen op RVO.nl waar men met expertise en ondersteunde regelingen zoals de Energie Investeringsaftrek klaarstaat.

In 2017 waren er in Nederland ruim 4.000 zogenaamde ‘werklocaties’: gebieden die ruimtelijke bestemd en geschikt zijn om te kunnen ondernemen. Naast bedrijventerreinen (86% van de locaties) gaat het ook om bijvoorbeeld zeehaventerreinen, vliegvelden en meubelboulevards.

Waar veel bedrijven al voor zich hebben gewerkt aan energiebesparing, biedt een collectieve aanpak per bedrijventerrein extra mogelijkheden  om de volle ruimte voor energiebesparing te benutten. Zo kunnen bedrijven hun energiestromen op elkaar afstemmen: de warmte die de één opwekt kan mogelijk bij de ander worden toegepast. Of er kan gezamenlijk worden ingezet op duurzame energie, zodat bedrijven hun energievraag  kunnen afstemmen op het duurzame aanbod.

Voor zo’n gezamenlijke aanpak zijn afspraken tussen bedrijven onderling van groot belang. Parkmanagement of ondernemersverenigingen en de lokale overheid spelen daarbij een grote rol, onder andere door  ondersteuning met middelen en expertise.

RVO.nl heeft de informatie waarmee men op bedrijventerreinen meteen aan de slag kan,  gebundeld op de webpagina Duurzame Bedrijventerreinen.

In de zomer van 2018 vond de workshop Gelijk aan de slag met energiebesparingstechnieken Drogen, Scheiden en Intensiveren plaats. Daar presenteerde een aantal bedrijven hun ervaringen met energie besparen. Zo schetste McCain hoe zij succesvol een warmtepomp wisten in te zetten voor het hergebruiken van de eigen restwarmte. Strukton Worksphere, die het beheer en onderhoud van een groot kantorencomplex en distributiesysteem verzorgt, wist door de inzet van Artificial Energy Intelligence maar liefst 33% energiebesparing te realiseren.

Lees meer over deze en de andere voordelen van energiebesparende technieken!

Zij die meer willen weten over energiebesparing, fiscale- en subsidieregelingen en/of over andere expertises die RVO.nl in huis heeft, kunnen terecht in de RVO.nl-stand op Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power, van 9 t/m 11 oktober in Den Bosch. Adviesgesprekken met RVO.nl-adviseurs en oriëntatie op de opties die RVO.nl u kan bieden, behoren hier tot de mogelijkheden. Ook zijn zij welkom om aan te sluiten bij de thema-sessies die door RVO.nl worden georganiseerd. Meer informatie staat op de RVO.nl-website.

Ga terug