Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws archief

2023

Grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur tussen Nederland en Duitsland

Marktpartijen en netbeheerders uit Nederland en Duitsland willen versneld grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur om de Nederlandse productie en import van waterstof te verbinden met de Duitse industrie.

Lees meer...

Yara investeert in CCS in Sluiskil

Internationale ammoniakspeler Yara International en Northern Lights, leverancier van CO2-transport en -opslag, ondertekenden eind november een bindende commerciële overeenkomst die het eerste grensoverschrijdende transport en opslag van CO2 mogelijk maakt.

Lees meer...

Nobian zet volgende stap naar CO2-neutraal in 2030

Op 21 november ondertekenden het kabinet en zout- en chemiebedrijf Nobian een Joint Letter of Intent (inspanningsoverenkomst). In deze overeenkomst legden Rijk, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de eerder opgestelde verduurzamingsplannen vast.

Lees meer...

“Bekijk je volledige site als je warmte wil verduurzamen”

Industriële bedrijven timmeren aan de weg om hun processen te verduurzamen. Ken Somers, Partner & Master Expert bij McKinsey & Company, licht toe welke technieken er zijn, maar ook waar bedrijven op moeten letten tijdens de energietransitie.

Lees meer...

“Warmte opslaan wordt steeds belangrijker”

Voor industriële bedrijven die hun warmteprocessen willen verduurzamen, is het vaak een interessante optie om een deel van de warmte op te slaan. Nieuwe technieken en het hertekenen van de productieprocessen kunnen leiden tot een aanzienlijke CO2-reductie. Ken Somers Partner & Master Expert at McKinsey & Company gaat hierop in.

Lees meer...

Onderzoek naar branche-overschrijdende energie-efficiëntie

Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa Electric Corporation zijn een haalbaarheidsstudie gestart. Doel van deze studie is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een betere branche-overschrijdende integratie van efficiënt energie- en nutsvoorzieningengebruik te bereiken in het industriegebied in Rotterdam.

Lees meer...

Nationale Energie Week 2023 was groter en grootser dan ooit

Den Bosch was vorige week wederom het zakelijke middelpunt van de energietransitie in Nederland. Met als thema Samenwerken in transitie waren de Brabanthallen drie dagen lang dé plek om te zijn voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de verduurzaming van de bouw, installatie, mobiliteit en industrie.

Lees meer...

PLM in de procesindustrie

Bent u het beu om uw leidingen of kanalen keer op keer opnieuw te moeten leggen en tijd te verspillen omdat wijzigingen moeten worden doorgevoerd? Heeft u nauwkeurige stuklijsten nodig? Klaagt uw productieafdeling over de informatie die ze krijgen van de ontwerpafdeling? Is het uitdagend om versies van stuklijsten, tekeningen en documenten in sync te houden?

Lees meer...

“De waterstoftransitie vraagt om samenwerking”

In het kader van de verduurzaming heeft de industrie niet alleen CO2-vrije elektriciteit nodig, maar ook moleculen. Als energiedrager én als grondstof voor de productie van staal, kunstmest en kunststoffen. Tijdens de bijeenkomst zal onder meer ingegaan worden op de visie vanuit de maak- en procesindustrie, de infrastructuur- en opslag, en kansen vanuit Nederlands perspectief. Jelle Blekxtoon, Business Development Manager Hydrogen bij FME licht de bijeenkomst toe.

Lees meer...

“Flexibel produceren leidt tot flexibele elektrificatie”

Duurzame elektriciteit zal de belangrijkste energiebron worden voor de industrie. Een groot verschil met de huidige fossiele energiebronnen. De interactie tussen het intermitterende aanbod en de – vaak vlakke - industriële vraag naar elektriciteit zal groter worden dan nu het geval is. De industrie zal – alleen al uit oogpunt van haar business model – moeten onderzoeken hoe zij haar processen kan aanpassen, waarbij efficiency en flexibiliteit kernelementen zullen zijn.

Lees meer...

“De elektrificatieroute die een bedrijf kiest, heeft niet alleen consequenties voor het bedrijf zelf”

Het elektrificeren van de warmtebehoefte is voor de industrie een logische manier om CO2 te reduceren. Tijdens de bijeenkomst Efficiënt elektrificeren worden aan de hand van een aantal cases de bredere opties in elektrificatie getoond, maar vooral ook waar rekening mee moet worden gehouden. Jacques van de Worp van VEMW licht de bijeenkomst toe.

Lees meer...

De E-ketel: geld verdienen én verduurzamen in één

In Nederland worden elektrische ketels steeds vaker toegepast vanwege de verschuiving naar duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie in het kader van de decarbonisatie van de Nederlandse energievoorziening.

Lees meer...

“Ook qua verduurzaming leiden er meer wegen naar Rome”

Een groot deel van de energie die de industrie nodig heeft gaat naar warmte. Het verduurzamen van die warmte vraagt flinke aandacht, en kan op meerdere manieren worden ingevuld. In deze sessie wordt inzicht gegeven in een aantal opties, met concrete voorbeelden en status van ontwikkeling vandaag de dag. Gespreksleider Tessa Hermens licht alvast een tipje van de sluier wat bezoekers van deze sessie mogen verwachten.

Lees meer...

Duurzame, betaalbare isolatie met aerogels

We moeten onze CO2-uitstoot systematisch verlagen en het isoleren van gebouwen is daarbinnen een belangrijk onderdeel. Onderzoekers van het Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology Umsicht in Oberhausen ontwikkelden een uiterst effectief isolatiemateriaal op basis van mineralen.

Lees meer...

Isoleren en de isolatiescan: Plicht en voordeel gaan hand in hand (kennisprogramma)

“Energie besparen is de beste manier om stappen voorwaarts te maken in de energietransitie. Het is immers energie die je niet langer nodig hebt. De overheid wil bedrijven stimuleren om energie te besparen, onder mee door de energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht. De isolatiescan (onderdeel van de onderzoeksplicht) is een belangrijk aspect waar de procesindustrie de aandacht op moet vestigen. VIB en FedEC staan in de startblokken om asset owners te ondersteunen om de isolatiescan succesvol en op tijd door te voeren”, zegt Rene de Schutter, voorzitter van FedEC.

Lees meer...

“Energiebesparing moet geen doel op zich zijn”

“Om echt te komen tot duurzame en efficiënte installaties in de industrie, moet energiebesparing vaak geen doel op zich zijn”, zegt Maarten Smeding, operationeel manager bij De Kleijn Energy Consultants & Engineers. Op dinsdag 10 oktober wordt tijdens Industrial Heat & Power op Podium Industrie een energiebesparingsproject bij Heinz in Elst waarbij zij betrokken waren, worden toegelicht.

Lees meer...

Onderzoek toont aan: “Groene waterstof heeft meeste potentie voor verduurzaming”

De Rotterdamse haven wil de duurzaamste haven ter wereld zijn. Maar hoe pakken de bedrijven de energietransitie concreet aan? Actemium voerde een benchmark onderzoek uit onder toonaangevende bedrijven in de Rotterdamse haven.  Eén van de conclusies: voor een duurzamer energiegebruik heeft groene waterstof de meeste potentie.

Lees meer...

“Het is een complex vraagstuk, maar inzetten op waterstof is absoluut noodzakelijk naast andere verduurzamingsopties”

Vorig jaar spraken we Tessa Hermens van Ruremonde, programmaleider Verduurzaming Industrie en Glastuinbouw bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) over de energietransitie. Een topic dat destijds aan bod kwam, was waterstof op zee. “Een van de projecten waar de NVDE samen met andere partijen sinds 2022 naar kijkt, is hoe offshore elektrolyse hoger op de agenda kan worden gezet. Het is wel degelijk mogelijk om tegen 2030 groene waterstof op zee operationeel te hebben als er nu al actie wordt ondernomen”,  stelde Hermens vorig jaar. Wat is inmiddels de stand van zaken?

Lees meer...

Isolatiepanelen: Het gebruik van PUR of PIR en andere tips

Het goed isoleren van machines staat bij veel bedrijven steeds hoger op de agenda. De wet- en regelgeving wordt aangescherpt en goed isoleren leidt bovendien tot extra energiebesparing. Maar is het gebruik van PUR of juist PIR in isolatiepanelen de beste keuze? In dit artikel geven Geert Houwers, operationeel manager en Joachim Eismann, sales manager bij Innclose hun visie op het gebruik van isolatiepanelen in de voedingsmiddelenindustrie.

Lees meer...

Smart grids als wapen tegen netcongestie

Bedrijven die enige flexibiliteit hebben in hun energieverbruik zouden die flexibiliteit niet alleen kunnen inzetten om hun energiekosten te optimaliseren. Ze kunnen hiermee mogelijk ook andere bedrijven in de omgeving helpen zonder het net te overbelasten. Met het idee van zo’n smart grid op bedrijventerreinniveau ging een aantal partijen aan de slag in de pilot  Lokaal, Energie, Flexibel in Bleiswijk. Arjen de Jong, consultant bij adviesbureau BlueTerra en trekker van het project licht de opgedane kennis en ervaring toe en geeft een aantal tips waar individuele bedrijven al mee aan de slag kunnen.

Lees meer...

Energy as a Service versnelt de energietransitie

Industriële productiebedrijven hebben steeds vaker behoefte aan ontzorging bij het realiseren van hun duurzame energievoorziening. Het halen van ambitieuze doelstellingen en regelgeving zijn belangrijke drivers hierbij. Duurzaamheidsprojecten vragen om significante investeringen, mankracht en specifieke kennis waar het bedrijven vaak aan ontbreekt. Een oplossing is Energy as a Service, in Nederland nog vrij nieuw, maar in andere landen al decennia toegepast. Willem Korevaar licht de aanpak toe en illustreert dit met een succesvolle business case.

Lees meer...

Import van groene waterstof

Groene waterstof importeren kan een interessante route zijn om de energievoorziening te verduurzamen. De Haven van Amsterdam lijkt hiervoor een geschikte locatie. In 2021 is het H2A-platform opgericht om het idee verder vorm te geven. Vicoma voerde een haalbaarheidsstudie uit naar de verschillende dragers van waterstof. Corné Groen, manager Consultancy bij Vicoma licht het project toe.

Lees meer...

Is waterstof een silver bullet voor alles?

Welke kansen liggen er voor de industrie in de toepassing van groene waterstof?  Thijs Willems, Business Developer & Transition Support van HyCC geeft zijn visie.

Lees meer...

Over klimaatvriendelijke hogetemperatuur warmtepompen

Nu de wereld zich afkeert van fossiele brandstoffen en vaker kiest voor meer klimaatvriendelijke oplossingen, worden warmtepompen een steeds populairdere keuze. Voor de industrie kan het moeilijk zijn om manieren te vinden om de warmteniveaus te verkrijgen die nodig zijn voor verwerking als men hoge CO2-emissies wil vermijden.

Lees meer...

De kinetische batterij die netcongestie kan voorkomen

QuinteQ Energy, Nederlandse ontwikkelaar van een geavanceerd innovatief vliegwiel, deed samen met het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) onderzoek naar de meest optimale toepassing van de innovatie.

Lees meer...

Flexibele en efficiënte elektrificatie van de industrie

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. De industrie zet daarom stappen om te elektrificeren met bronnen als zon en wind. “Flexibiliteit en efficiëntie worden daardoor een noodzaak”, zegt Sikke Klein, hoogleraar aan de TU Delft en Technology Manager Energy bij Nobian.

Lees meer...