Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws archief

2022

Baksteenproductie met CO₂ in plaats van met ovens

Baksteenproducent Vandersanden heeft de ambitie om klimaatneutraal te produceren en opereren. Dit wil het bedrijf bereiken door de productie van onder meer een innovatieve steen die uithardt middels opname van CO₂.

Lees meer...

‘Verduurzamen vanuit het doel, niet vanuit de techniek’

Nieuwe technologie als vertrekpunt nemen om te verduurzamen is niet altijd een goed idee, stelt Ruud Vleugels, directeur Energy en Utility Partners bij Equans.

Lees meer...

Hageslagfabrikant Delicia in 2023 van het gas af

Delicia mag zich de grootste hagelslagproducent van Europa noemen. Vanaf 2023 zal het bedrijf volledig van het gas af zijn. Jan Willem Pikaar, director operations bij Delicia legt uit hoe ze dit zullen realiseren.

Lees meer...

Met een e-boiler inspelen op de fluctuerende energieprijzen

In 2015 onderzocht Royal Avebe, de coöperatie van zetmeelaardappeltelers, de toepassingsmogelijkheden van e-boilers bij Avebe in Nederland. Door de hoge netwerkkosten was het geen aantrekkelijke optie, tot de komst van de nieuwe SDE++-regeling.

Lees meer...

Nationale Energie Week weerspiegelt marktsentiment

Den Bosch was vorige week weer het jaarlijkse zakelijke middelpunt van de energietransitie in Nederland. Met als terugkerend thema Samenwerken in Transitie waren de Brabanthallen meer dan ooit de place to be voor iedereen die vanuit professioneel perspectief betrokken is bij de ontwikkeling en verduurzaming van gebouwd, mobiel en industrieel Nederland.

Lees meer...

Bosch Beton plukt vruchten van verduurzaming

De keuze van Bosch Beton voor duurzame productie en producten levert het bedrijf nieuwe opdrachten op. Via de milieukostenindicator zien klanten direct de vermeden milieukosten bij de aanschaf van een keerwand. Het succes sterkt CEO Brechtje van den Beuken in de voortzetting van de duurzame koers.

Lees meer...

Industrial Heat & Power brengt kennis en oplossingen

Energietekorten, prijsstijgingen en leveringsonzekerheid. Woningnood en de stikstofcrisis. Afgaand op de dagelijkse berichtgeving lijkt Nederland tot op het bot verdeeld. Heel anders is dat beeld op Industrial Heat & Power - tijdens de Nationale Energie Week in Den Bosch.

Lees meer...

Eurowater: zuiver water is van groot belang in de energietransitie

Het water dat benodigd is voor het transporteren van warmte en de productie van stoom of waterstof dient van de juiste kwaliteit te zijn om corrosie, kalk- en biofilmaanslag te voorkomen en op deze wijze de onderhoudskosten en de levensduur van kostbare leidingen en productiemiddelen te optimaliseren.

Lees meer...

"Verduurzamen is een vereiste om in de toekomst zaken te kunnen doen"

Holland Malt is gestart met de realisatie van de eerste emissievrije (uitstootvrije) mouterij ter wereld in de Eemshaven. Het is daarmee ook het grootste warmtepompproject in de Nederlandse industrie. "Momenteel stoken we ruim 18 miljoen m³ gas, goed voor 33.000 ton CO2. Dat gaan wij in 2024 terugbrengen naar nul."

Lees meer...

“Goed isoleren is een vak”

We zitten volop in de energietransitie waarin we van fossiele energie afscheid nemen en overgaan naar hernieuwbare energie. Daarnaast is het besparen van energie ontzettend belangrijk. Bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd, restwarmte krijgt een nieuwe bestemming maar de belangstelling om beter te isoleren groeit. Hylke Warners, directeur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI) geeft een aantal inzichten met betrekking tot isolatie, het opleiden van vakmensen en welke voordelen isoleren bedrijven kan bieden.

Lees meer...

Ketensamenwerking loont om de energietransitie waar te maken

De energietransitie komt in een stroomversnelling. Het maken van plannen is voorbij en snelle uitvoering van duurzaamheidsprojecten is nodig om de gestelde doelen te halen. “Samenwerking met andere partijen vergt soms lef en doorzettingsvermogen, maar werpt ook veel vruchten af”, zegt Jacques van de Worp van VEMW.

Lees meer...

Bezoekersregistratie vakbeurs Industrial Heat & Power 2022 geopend

Vandaag opende beursorganisator 54events de bezoekersregistratie van Industrial Heat & Power. Dat vindt plaats op 11, 12 en 13 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, gelijktijdig met Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en PREFAB.

Lees meer...

Energiebesparing aanpakken met energiemonitoring

“Industriële bedrijven zijn de grootste energieverbruikers ter wereld. De oorzaak ervan zijn voor een groot deel systemen aangedreven door elektromotoren. 20-40% van het energieverbruik daarvan wordt verspild door inefficiënt gebruik, overdimensionering of onjuist onderhoud", zegt Jeroen Röhner, Head of Energy Efficiency bij Samotics.

Lees meer...

Energiestromen beter beheren met data

“De focus bij energie-intensieve bedrijven is de laatste jaren veel meer komen te liggen op energiebesparing en CO2-reductie. Tegelijkertijd zien we toenemende eisen op het gebied van emissierapportages. Een gevolg hiervan is een groeiende behoefte in data-inzicht." In gesprek met zegt Alex Trijselaar, practice lead bij Energy21.

Lees meer...

“Er is nog veel winst te behalen op het gebied van stoomgebruik”

“Er zijn ongeveer 4.500 stoomketels in Nederland in gebruik voor diverse toepassingen bijvoorbeeld in de foodsector, chemie, ziekenhuizen maar ook vele andere industriële bedrijven. In de praktijk wordt nog erg individueel naar stoominstallaties gekeken. Tegelijkertijd zijn er veel onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: de energietransitie, onderhoud, het borgen van kennis over de installatie, brandstofkeuze, milieuaspecten, besparingsmogelijkheden, …Kennis delen kan leiden tot win-winsituaties”, legt Wim Cardol uit. Hij is secretaris van het Stoomplatform, een onafhankelijk kenniscentrum voor leveranciers en eindgebruikers van stoominstallaties.

Lees meer...

Toekomstscenario’s energievoorziening NÁ 2030

TNO bracht onlangs de whitepaper “Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland” uit. Daarin worden geactualiseerde toekomstscenario’s voor de Nederlandse energievoorziening voorgesteld.

Lees meer...

Minder afhankelijk van Russisch aardgas met LNG-terminals

Om de afhankelijkheid van het Russisch gas sneller af te bouwen liet het Kabinet in maart weten maatregelen te nemen om de beschikbaarheid van gas zeker te stellen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) gaven in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de maatregelen zijn gericht op het voorbereiden op komende winter door meer (vloeibaar) gas uit andere landen te importeren en te zorgen dat de gasopslagen voldoende worden gevuld.

Lees meer...

Energietransitie: “Geld zou voor bedrijven geen issue meer mogen zijn”

“Niemand heeft gezegd dat verduurzamen eenvoudig is. Zo is alles tegenwoordig een uitdaging. Maar bundel je de krachten, dan is veel mogelijk. Heel veel!” Aan het woord is Tessa Hermens van Ruremonde, programmaleider Verduurzaming Industrie en Glastuinbouw bij de NVDE.

Lees meer...

De potentie van een stoomcompressie warmtepomp

Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) versnelt de ontwikkeling en implementatie van veelbelovende innovaties op het gebied van industriële elektrificatie. Een van de deelnemers is Standard Fasel B.V., een bedrijf in ketel- en brandertechniek.

Lees meer...

Ontwikkelingen energieprijzen op de internationale energiemarkt

Hoe gaan de energiekosten zich ontwikkelen in Europa en Nederland? Wat beïnvloedt deze prijzen en hoe kunnen bedrijven hier het beste mee omgaan? Hans van Cleef, Senior Energy Economist bij ABN AMRO gaf onlangs tijdens een webinar van FedEC hierop zijn visie.

Lees meer...

Stap voor stap warmte terugwinnen

De industrie zet alle zeilen bij om te verduurzamen. De hoge energieprijzen zijn een extra incentive om de energie-intensieve bedrijfsprocessen onder de loep te nemen. Als er energie kan worden bespaard, levert dit meteen veel voordeel op. Een van de opties is om energie te besparen via warmteterugwinning. Maar wat levert het op en hoe begin je?

Lees meer...

Groene waterstof: Van plannen naar uitvoering

Half december is het groene waterstofbedrijf The Hydrogen Chemistry Company opgericht. HyCC zal veilige, betrouwbare, en betaalbare groene waterstof leveren voor de verduurzaming van grote industrieën. Marcel Galjee, managing director,  licht de plannen toe.

Lees meer...

Anticiperen op stijgende energie- en emissiekosten

Hoe krijg je als industrieel bedrijf grip op de dynamiek van de energiecrisis? Stijn Schlatmann, manager director van Blueterra geeft enkele handvatten voor de korte en langere termijn.

Lees meer...

“Energieopslag komt veel meer binnen handbereik van bedrijven”

De energietransitie dwingt bedrijven om anders met hun energiebehoefte om te gaan. Bedrijven zullen meer dan ooit het heft in eigen handen moeten nemen. Energieopslag speelt daarbij een belangrijke rol. Het leidt niet alleen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook tot nieuwe economisch rendabele business modellen. Een gesprek met branchemanager Jeroen Neefs en kersvers bestuurslid Margien Storm van Leeuwen van Energy Storage NL (ESNL).

Lees meer...

Elektrificatie stoomproductie: een elektrische boiler of hoge temperatuur warmtepomp?

Industriële bedrijven hebben vaak stoom nodig voor hun productieprocessen. Op dit moment wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gasgestookte boilers of warmtekrachtcentrales. Deze stoten CO2 en NOx uit.

Lees meer...

Het managen van corrosie onder isolatie, de sluipmoordenaar in de procesindustrie

In de (proces)industrie worden veel leidingen voorzien van een coating en ingepakt met isolerend materiaal. Het doel ervan is tweeledig: ervoor zorgen dat het product dat door de leidingen stroomt op de juiste temperatuur blijft én de leidingen beschermen zodat er geen corrosie optreedt wat mogelijk kan leiden tot lekkages.

Lees meer...

Energie besparen met isoleren

Wie zijn procesleidingen en procesinstallaties isoleert, kan veel energie besparen, vaak meer dan men denkt. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft op haar website een aantal tips om industriële processen te isoleren. Hieronder een samenvatting.

Lees meer...