Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws archief

2019

Brabanthallen week lang in teken van uitvoer klimaatakkoord

De Brabanthallen stonden afgelopen week in het teken van de energietransitie. Met als thema ‘Samen Werken in Transitie’ was de Nationale Energieweek, waarvan de basis wordt gevormd door Vakbeurs Energie, Industrial Heat & Power, Zero Emission | Ecomobiel en nieuwkomer PREFAB, goed voor bijna 190.000 zakelijke contactmomenten. Een nieuw record.

Lees meer...

Waterstof of toch aardgas voor warmteopwekking

De experts van het Stoomplatform hebben misschien een ontnuchterende boodschap voor de bezoeker van Industrial Heat & Power: aardgas is nog steeds de beste transitiebrandstof.

Lees meer...

Energietransitie kan niet zonder CO2-afvang

Het opvangen en in de grond stoppen van CO2 is op het eerste oog misschien niet de mooiste oplossing. Het is echter wel een van de goedkoopste manieren om CO2-emissies in de lucht te vermijden.

Lees meer...

Energiebesparing en emissiereductie voor stoomsystemen

Als CO2-emissiereductie het doel is, kunnen stoomsystemen met vertrouwde technieken een stuk beter presteren. Dat is de boodschap die Ralf Groenewald het publiek wil meegeven op het stoom-seminar tijdens Industrial Heat & Power.

Lees meer...

Brainstormen met ECO Steam and Heating

CO2 -belasting, stikstofoxide-emissies, groen gas en het einde van Groningengas. Er komt best wat af op de industriële energieverbruiker. Gelukkig zijn er ook genoeg oplossingen die medegebruikers of gas- en stoomexperts al hebben bedacht of toegepast.

Lees meer...

Veel potentie voor restwarmtebenutting

Een relatief snelle manier van grootschalige CO2-reductie is industriële restwarmtebenutting. Toch koelt de industrie nog een hoop warmte weg via de lucht of koelwater. Daar wil Mark Elderman van Bilfinger graag verandering in brengen.

Lees meer...

Elektrificatie moet gaan vliegen

Hoewel hij ook nog wat uitdagingen ziet, wil Jaques van der Worp van VEMW vooral vaart zetten achter elektrificatie.

Lees meer...

‘Groene’ suiker dankzij thermische damprecompressie

Suiker Unie ambieert de groenste suikerbietenverwerker van Europa te zijn en te blijven en doet er alles aan zoveel mogelijk waarde uit de suikerbiet te halen. Nu ligt het bedrijf al voor op de concurrenten.

Lees meer...

Aerofoam geeft waarde aan isolatie

Familiebedrijf Walraven, fabrikant van onder andere bevestigingssystemen, is wereldwijd actief. Enkele jaren geleden zijn Walraven en eveneens familiebedrijf Hira Industries een joint-venture aangegaan. Hira Industries uit Dubai is al meer dan dertig jaar actief in de bouwmaterialenmarkt. Het bedrijf produceert al meer dan tien jaar onder de merknaam Aerofoam technisch hoogwaardige isolatiematerialen uit elastomeren en polyolefine.

Lees meer...

Column Berry van Nunen - Één procent energiebesparing

"Aardgas is nog steeds de grootste energiebron voor de Nederlandse industrie. Nederland verbruikt jaarlijks zo’n vijftig miljard kuub aardgas waarvan de Nederlandse industrie circa veertig procent voor zijn rekening neemt. Ruim drieduizend stoomketels zetten een aanzienlijk deel van dit industriële gas om in stoom. Dat is toch nog zo’n acht miljard kuub per jaar."

Lees meer...

Uniper ontzorgt grootverbruikers in energietransitie

Ondanks de lange geschiedenis van het energiebedrijf is Uniper een nieuwe naam in de business. Het bedrijf grijpt de kans dan ook aan om zijn zichtbaarheid voor de industrie vergroten als dé partner voor energiediensten. Tijdens Industrial Heat & Power komt Uniper dan ook graag in contact met industriële gebruikers van stoom, warmte, elektriciteit en andere utilities.

Lees meer...

Energiegrootverbruikers ondersteunen netbeheerders

Sympower heeft zich ten doel gesteld de netbeheerders te ondersteunen in de energietransitie. Energiegrootverbruikers spelen daar een belangrijke rol bij.

Lees meer...

Klimaatakkoord nog niet in beton gegoten

Als er één industrietak is die de gevolgen van de energietransitie merkt, dan is het de chemische industrie. Als vertegenwoordiger van deze industrie, denkt de VNCI dan ook mee met het invullen van de klimaatopgave. Volgens hoofd Klimaat & Energie Martijn Broekhof van VNCI is het Klimaatakkoord nog niet in beton gegoten. Maar dat er veel gaat veranderen, staat wel vast.

Lees meer...

Groene waterstof krijgt wel degelijk kansen

De vrees dat de waterstofambities van de industrie door minister Wiebes in de grond worden gedrukt zijn volgens de minister onterecht. Uit de Klimaatenvelop (DEI) is een bedrag van zestig miljoen euro gereserveerd voor opslag en conversie, daar valt ook waterstof onder. Ook SDE++ financiering voor waterstof sluit Wiebes niet uit, maar de minister wil wel een garantie hebben dat waterstofprojecten daadwerkelijk tot CO2-reductie leiden.

Lees meer...

Brandveilig isoleren met ROCKWOOL® steenwol

Het ROCKWOOL assortiment biedt allerhande thermische en brandveilige oplossingen voor het isoleren van luchtkanalen, leidingen, HVAC installaties, doorvoeringen en constructies. De steenwol isolatiematerialen zijn uiterst brandveilig en hebben daarnaast bewezen meerwaarde op het gebied van thermische en akoestische isolatie.

Lees meer...

Industrie anticipeert met CO2-reductieplannen

Steeds meer industriële bedrijven anticiperen op de toekomstige energiesituatie door nu al een CO2-reductieplan te maken. Daar hebben ze meerdere redenen voor, met misschien als belangrijkste argument dat ze ook op de lange termijn hun continuïteit borgen.

Lees meer...

Vierjaarlijkse energie-audits EED nu online

Bedrijven die een energie-audit Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten invullen, kunnen dit tegenwoordig online doen via het eLoket van RVO. Hier vindt u het sjabloon voor het EED Energie-auditverslag dat alle gevraagde gegevens in één invuldocument integreert.

Lees meer...

Bekijk virtueel de werking van een warmtepomp

Warmtepompen kunnen restwarmte benutten en besparen daarmee op fossiele brandstoffen en CO2-emissie. De Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling zet de kennis van haar achterban in om warmtepompen veilig en efficiënt in de industrie in te zetten, af te regelen en te onderhouden. Tijdens Industrial Heat & Power kunt u de werking van een warmtepomp virtueel volgen.

Lees meer...

Nationale CO2-tax: straf of zegen?

"Mijn vorige bijdrage in juni dit jaar had ik de titel ‘Stilte voor de storm’ meegegeven. Dat is nu drie maanden geleden, en was nog in het tijdperk dat het woord ‘ CO2-heffing’ door de industrie met angst en beven in de mond werd genomen. Inmiddels – na volledige revisie van het industriële deel van het Klimaatakkoord – weten we meer, en eigenlijk ook weer niet." Een column van Egbert Klop.

Lees meer...

Urgenda-zaak verhoogt druk op energiebesparing

RVO heeft haast om handen en voeten te geven aan de klimaatzaak die Urgenda tegen de staat aanspande. Als de staat daadwerkelijk zijn emissies voor eind 2020 met 25 procent moet terugdringen, zullen alle energiebesparingsopties moeten worden genomen. Jan Maassen weet wel welke maatregelen echt zoden aan de dijk zetten en gaat tijdens Industrial Heat & Power graag de dialoog hierover aan.

Lees meer...

Hof adviseert: Urgenda-uitspraak kan in stand blijven

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren plaatsvervangend  procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink de Hoge Raad.

Lees meer...

Gasturbines krijgen nieuwe rol in energietransitie

De revival van de gasturbine is mede te danken aan de toenemende vraag naar flexibel vermogen. Deeltijdhoogleraar Sikke Klein denkt dat bestaande en nieuwe turbines nog efficiënter kunnen worden, ook op deellast. En als ze dan ook nog op meerdere brandstoffen kunnen draaien, garanderen ze een stabiel elektriciteitsnet als zonne- en windenergie het laten afweten.

Lees meer...

Automatische piloot (column)

"Van de zomer las ik het boek Hoe gaan we dit uitleggen, van Jelle Mommers van het journalistieke platform de Correspondent." Een column van Hans Koole, voorzitter van de VIB. 

Lees meer...

Economisch lasersnijden voor isolatiewerk

De potentiële energiebesparing van isolatie is enorm. Om de werking van de isolatiematerialen voor lange tijd te garanderen, is de metalen afdeklaag, de zogenaamde cladding, net zo belangrijk. Die beschermt immers de kwetsbare materialen tegen regen, wind, warmte en koude. De Jörg Coil Lasersnijmachine zorgt ervoor dat ook dit snijden energie- en materiaal zuinig gebeurt.

Lees meer...

Biomassacentrale krijgt rookgasreiniging en warmteterugwinning

De Zaanse biomassacentrale van BioForte krijgt de primeur in Nederland voor de behandeling van zijn rookgassen. Het TerraoSave-systeem van Poujoulat filtert stoffen zoals stikstof en zwaveloxide uit de rookgassen van de centrale terwijl het de warmte recupereert. Tijdens de beurs Industrial Heat & Power staan de medewerkers van Poujoulat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Lees meer...

TKI-directeur Rob Kreiter: Missiegedreven innovatiebeleid versnelt energietransitie

De nieuwe directeur van het TKI Energie & Industrie Rob Kreiter ziet een grote omslag in het innovatiebeleid rondom het Klimaatakkoord. ‘We stappen af van een technologiepush en gaan verder met missiegedreven innovatiebeleid. Daarmee kunnen we echt vaart zetten in zowel de ontwikkeling als implementatie van innovatieve energietechnologie.’

Lees meer...

De stok én de wortel

Het Klimaatakkoord dat minister Wiebes naar de Tweede Kamer stuurde laat maar weer eens zien hoe complex de energietransitie is. Alhoewel: technisch is het niet eens zo heel moeilijk om bijvoorbeeld een stoomketel hybride te maken. Simpel gezegd is het een combinatie van een fluitketel en elektrische waterkoker. Ook zijn er al warmtepompen die hoge temperatuur warmte en zelfs stoom kunnen produceren. De echte uitdaging zit in de beschikbaarheid van duurzame energie én de opslag ervan. Want wat doen al die duurzame elektrische systemen bij een windstille nacht? Er zal dus nog heel veel moeten worden geïnvesteerd in duurzame opwekking, maar ook bijvoorbeeld in de productie en opslag van waterstof.

Lees meer...

Leidingisolatie levert grote bijdrage aan de energietransitie

Met de transitie naar een duurzamere energievoorziening krijgt isolatie hernieuwde aandacht. Vooral in gebouwen is isolatie steeds meer een integraal onderdeel van het ontwerp. Volgens Wouter Steeman van isolatieproducent Kingspan moet de isolatie van leidingen echter niet worden vergeten. ‘Hoewel leidingisolatie ingewikkelder is dan isolatie van de bouwschil, zijn ook hier grote energiebesparingen te halen. Gezien de warmteverliezen op de ellenlange leidingen bij industriële processen, heeft leidingisolatie wel degelijk nut.’

Lees meer...

Nieuwe mogelijkheden meerjarige projecten DEI+

De subsidie DEI+ biedt vanaf nu mogelijkheden voor meerjarige projecten binnen de thema’s ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ en ‘Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’. Hiervoor komen voortaan projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal vier jaar.

Lees meer...

DOW onderzoekt stoomrecompressie

DOW test komende twee jaar de mogelijkheden van stoomrecompressie. De energiezuinige techniek waardeert laagwaardige stoom van drie bar op naar een druk die bruikbaar is in de processen van DOW.

Lees meer...

Stoomsector zet realistische stappen in energietransitie

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet definitief is, worden de contouren ervan wel langzaam duidelijk. Voor gebruikers van stoomsystemen geven de plannen lucht om zich de komende jaren op energiebesparing te focussen. Hoewel elektrificatie en waterstof op den duur mogelijk aardgas kunnen vervangen, zijn dit volgens Natasja Leijser van Eco Steam and Heating vooral vergezichten voor de langere termijn.

Lees meer...

Licht en compact aerogel verlaagt corrosierisico

Isolatie van bedrijfsapparatuur is de eenvoudigste, snelste en voordeligste manier om de energie-efficiëntie te verbeteren. De energievraag zal de komende jaren alleen maar toenemen: men verwacht een toename van een derde tot 2035. Om de gevolgen daarvan voor klimaatverandering te beperken, speelt effectieve isolatie een sleutelrol.

Lees meer...

Vergeet industriële isolatie niet in Klimaatakkoord

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist één belangrijke besparingsmaatregel: industriële isolatie. De voorzitter van De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) Hans Koole, vindt dan ook dat deze vorm van energiebesparing een groter aandeel moet krijgen.

Lees meer...

Klimaatakkoord kan goed uitpakken

Minister Wiebes presenteerde onlangs het kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord. Opvallend in dit akkoord is dat de industrie tweederde van de CO2-lasten zou moeten dragen. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt een CO2-belasting voor die de slecht presterende bedrijven dwingt hun uitstoot te beperken. Voor de Federatie van Energieconsultants (FedEC) kan die maatregel goed uitpakken, mits beleid en handhaving aansluit bij de reductieambities.

 

Lees meer...

FESI Beroeps EK Technische Isolatie op IH&P 2020

In 2020 is Industrial Heat & Power trots gastheer van het befaamde ‘FESI Europees Beroepenkampioenschap Technische Isolatie’.

Lees meer...

Isolatieplein op Industrial Heat & Power 2019

Ondernemersvereniging VIB, opleidings- en ontwikkelingsfonds OOI en kenniscentrum NCTI tonen de besparingspotentie van isolatie in de industrie.

Lees meer...

“Blijf je verstand gebruiken en houd koers!”

Egbert Klop is Managing director BlueTerra Energy Experts en geeft periodiek zijn ongezouten mening  over energie en industrie.

Lees meer...

Uniper bouwt industriële WKK bij chemische plant in Duitsland

Uniper levert voor tenminste 10 jaar stoom en elektriciteit aan een chemische productielocatie in het westen van Duitsland.

Lees meer...

Het nieuwe bouwen en renoveren is industrieel

Voor het eerst vindt INDUSTRIAL HEAT & POWER plaats gelijktijdig met PREFAB, een nieuwe beurs voor professionals in industrieel bouwen en renoveren.

Lees meer...

NVDE: Kansen te over voor een groenere industrie

“Er zijn flinke verschillen tussen de tafels van het Klimaatakkoord. Bij de industrie wordt het doel niet gehaald, ook niet in het meest gunstige scenario. Daar is nog veel werk aan de winkel. Maar kansen te over voor een groenere industrie. Ik hoop dat het kabinet en de industrie de bal inkoppen.”

Lees meer...