Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuwe ontwikkelingen in (bio) stoom voor de industrie

Nieuwe ontwikkelingen in (bio) stoom voor de industrie

Dag: Donderdag 11 oktober
Tijd: 10.30 - 12.15 uur
Locatie: Industrie Theater - powered by Eco Steam and Heating Solutions

Opzet Programma

In het licht van het Kyoto Protocol, de Energieakkoorden van Parijs en het huidige overheidsbeleid inzake energiebesparing, reductie van CO2 uitstoot en het sterk terugdringen van de industriële aardgasverbruik gaan we tijdens dit minicongres een aantal aspecten en alternatieven van het opwekken van stoom zonder het gebruik van aardgas nader bekijken. Alternatieve energiebronnen voor aardgas zijn niet alleen interessant, maar zelfs noodzakelijk.

Het Stoomplatform organiseert op de Industrial Heat & Power een minicongres waarin de technische (on)mogelijkheden en ondersteuningsmaatregelen van de overheid worden besproken naast de visie van onze overheid. 'Hoe gaan we de Nederlandse industrie begeleiden in de omschakeling van aardgas naar alternatieve energiebronnen voor energie- en stoomopwekking.’ Veel biomassaprojecten zijn reeds succesvol operationeel en enkele worden nader belicht.

Nederland zal de komende jaren van het gas af gaan. Voor de industrie betekent dit dat het laag calorische gas zal worden vervangen door het hoog calorische gas. Dit vergt allerlei aanpassingen voor de ketelbranders welke we benoemen tijden het minicongres.

Wenst u meer informatie over het Stoomplatform, bezoek onze stand in Hal 2 stand B028.

  • Introductie 'Op stoom met het klimaatakkoord' - Dagdeelvoorzitter Berry van Nunen, voorzitter Stoomplatform
  • Alternatieve (bio)brandstoffen voor stoom - Kees de Greef, secretaris Stoomplatform
  • Industriële brander ontwikkelingen voor hoog calorisch gas - Wim Cardol, bestuurslid Stoomplatform
  • Het belang van verduurzamen, praktijkvoorbeelden en subsidiemogelijkheden en duurzaamheid aantonen- Sander Peeters en Joyce de Wit, RVO, Team Duurzame Energie Grootschalig

 

Sprekers

Berry van Nunen, Voorzitter, Stoomplatform

Kees de Greef, Directeur, ETS

Wim Cardol, Sales Manager, Monarch

Sander Peters, Adviseur, RVO

Joyce de Wit, Adviseur RVO