Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

CO2-neutrale koplopers aan het woord: geen woorden, maar daden

CO2-neutrale koplopers aan het woord: geen woorden, maar daden

Dag: Woensdag 10 oktober
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Industrie Theater - powered by Eco Steam and Heating Solutions

Opzet programma

De route naar verduurzaming is zowel inspirerend als complex. Het wemelt van de vaktermen: aardgasloos, G-gas vs H-gas, biomassa, groen gas, CCS, energie van de zon, wind, water of uit de grond. In de route naar CO2-neutraliteit staat u voor vele keuzes, welke zijn de juiste voor uw bedrijfsprocessen?

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Grünfeld, algemeen directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), delen vier industriële bedrijven hun reis naar CO2-neutraliteit. Inclusief de uitdagingen, hindernissen, successen en valkuilen. BlueTerra Energy Experts hoopt u hiermee te inspireren in het kiezen van de juiste route naar verduurzaming. Uiteraard is er voldoende tijd beschikbaar om uw uitdagingen te bespreken met de bedrijven die u voor gingen in reis naar CO2-neutraliteit.

14.00 – 14.10 Opening door de dagvoorzitter: Hans Grünfeld, directeur van VEMW

Van Parijs, via klimaattafels naar de enorme uitdaging die voor een belangrijk deel bij de industriële bedrijven terechtkomt. Wat ervaren industriële bedrijven als uitdagingen: nieuwe technieken, financiering of het creëren van draagvlak? Moet dat top down of bottum-up en welke rol kunnen intermediairs of brancheorganisaties vervullen? Hans Grünfeld neemt u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen en geeft daarmee het startsein voor de overige sprekers.

14.10 – 14.35 De rol van een branche organisatie in het energietransitieproces door Martin van Dord, brancheorganisatie Rubber en Kunststofindustrie (NRK).

Martin van Dord, innovatiecoach van de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie geeft inzicht in de branche en de wijze waarop NRK haar leden steunt in de reis naar CO2-neutraliteit. De branche heeft als ambitie en doelstelling om meer energie te besparen dan het eigen gebruik. Naast de bekende collectieve aanpak om energiebesparing te bevorderen en te voldoen aan de wettelijke eisen richt de NRK zich hierbij op het stimuleren en faciliteren van innovatie en ketensamenwerking.

14.35 – 15.00 De internationale route naar duurzaamheid door Danielle van Woerden, Teijin Aramid

Als het gaat om het meten van de ecologische impact van de toepassing van hun product Aramide in een toepassing, eco-efficiëntie, loopt aramidevezelproducent Teijin Aramid wereldwijd voorop. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met klanten en de rol van Teijin Aramid in de keten. Recenter is het bedrijf actief aan het kijken hoe ze zelf binnen hun productie processen stappen kunnen maken om de CO2 impact verder te reduceren. Danielle van Woerden, CSR officer, geeft aan hoe zij dit aanpakken. Vragen als: hoe verhoudt de energietransitie zich tot de huidige bedrijfsvoering, hoe betrek je alle locaties en bedrijfsonderdelen bij het grote geheel en wat is de rol van het topmanagement hierin, passeren de revue. Zij neemt u tot slot mee in de route van ambitie naar planvorming en uitvoering.

15.00 – 15.25 Duurzaamheid als verdienmodel in het MKB: Rob Wilders, Ecodrukkers

Bij Ecodrukkers, een grafisch producent van milieuvriendelijk drukwerk, loopt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een rode draad door de gehele organisatie. Hoe hebben zij dit gerealiseerd en hoe borgen zij dit? Algemeen Directeur Rob Wilders neemt u mee in de reis van duurzaamheid als verdienmodel. Ook in een uitdagende markt van de grafische industrie. 

15.25 – 15.50 Duurzame productie in het MKB: André van der Loo, Dumocom

Dumocom, duurzaam producent van Petflessen, neemt ons mee in het realiseren van een duurzame productielijn. Hoe stem je af binnen de keten, hoe sluit je aan op de veranderende markt? En tegen welke uitdaging loop je dan aan? Eigenaar André van der Loo deelt zijn ervaringen in deze uitdagende reis. Een reis waarin kennis, samenwerking en helicopterview essentieel zijn.

15.50 – 16.15 Energietransitie in de praktijk door samenwerking, door Robert-Jan van der Werf, Corbion en Egbert Klop, BlueTerra Energy Experts

Corbion produceert biochemische ingrediënten voor voedsel en biochemicals, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Manager Engineering & Technology Robert-Jan van der Werf en Managing Director Egbert Klop delen met u hoe ambities en visie werden vertaald naar een haalbare energietransitie. Zowel organisatorisch als vanuit de techniek bekeken.

16.15 – 16.30 Afsluiting: de belangrijkste lessen en leerpunten

Vijf sprekers, vijf verschillende ervaringen. Tijdens de afsluiting blikt Hans Grünfeld met ons terug. Kunnen we gezamenlijk de grootste gemene deler vaststellen en welke invloed heeft dat op onze focus, doelgroepen, samenwerking en kwaliteit. Heeft u na de lezingen nog vragen, dan bent u nog van harte welkom in de stand van BlueTerra, A.046, hal 2.

Sprekers

Hans Grunfeld, Directeur, VEMW

Martin van Dord, Brancheorganisatie Rubber en Kunstofindustrie (NRK)

Danielle van Woerden, Teijin Aramid

Rob Wilders, Ecodrukkers

André van der Loo, Dumocom

Robert-Jan van der Werf, Corbion

Egbert Klop, BlueTerra Energy Experts