Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Restwarmte

Toepasbaarheid van restwarmte t.b.v. de warmtetransitie

Dag: Dinsdag 9 oktober
Tijd: 13.30 - 14.30
Locatie: Industrie Theater - powered by Eco Steam and Heating Solutions

Benutting van laag temperatuur restwarmte
Laagtemperatuur restwarmte van 40°C is overal aanwezig en hoe lager de temperatuur hoe meer er van beschikbaar is. Datacenters stellen deze restwarmte zelf gratis ter beschikking. Waar kunnen we deze restwarmte benutten en welke voorzieningen moeten er in de wijk of op woningenniveau worden getroffen?  Hoe realiseren we NoM woningen i.c.m. LT warmtenetten?
Wat kunnen we doen in de bestaande bouw?
Tijdens de presentatie gaat Martijn Bos in op deze vragen en tevens zullen er aan aantal voorbeeldprojecten getoond worden.

Spreker

Martijn van Lier
Martijn heeft een passie voor het verduurzamen van de samenleving, met name als het gaat over energievraagstukken. Hij heeft in Purmerend laten zien hoe een grootschalige energietransitie van fossiel naar duurzaam succesvol gerealiseerd kan worden. Het gaat daarbij om het verbinden van de verschillende belangen bij stakeholders. Martijn is analytisch sterk, vernieuwend en spreekt de taal van zowel techneuten, beslissers, financiers als eindgebruikers waardoor hij die verbindingen kan maken. Martijn is pas tevreden als er resultaat is geboekt.

Martijn Bos, Ecoon
Sinds 1984 actief in de HVAC branche op het vlak van business development en product management en werkzaam geweest bij verschillende vooraanstaande bedrijven. In de loop der jaren ontstond de overtuiging dat het anders moest met onze energievoorziening hetgeen in 2010 geresulteerd heeft in de oprichting van het bedrijf Ecoon.
Ecoon richt zich op het benutten van laagtemperatuur (rest) warmte in woningen. In eerste instantie gefocust op het maken van warm tapwater middels een booster warmtepomp, maar daarna op de gehele binnen installatie. Naast productontwikkeling houdt Martijn Bos zich ook bezig met voorlichting en trainingen.