Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

De Groene Fabriek

De de Groene Fabriek.

Dag: Woensdag 10 oktober
Tijd: 15.30 - 16.00 uur
Locatie: Het FedEC Praktijk Theater

De Groene Fabriek is een initiatief om de energietransitie van bedrijventerreinen en industriegebieden vorm te geven. Dit is een noodzakelijke transitie om de nationale CO2 en energiedoelstellingen te behalen. De overheid  onderschrijft deze doelstelling met de ambitie energieneutraal in 2050. Bedrijven en industrie vormen een onmiskenbaar onderdeel van het energiesysteem en zonder energietransitie van deze gebieden is de ambitie energieneutraal in 2030 of 2050 onhaalbaar. Bedrijventerreinen en industriegebieden verbruiken immers grote hoeveelheden elektriciteit en warmte.